Угода

1. Загальні положення

1.1. Сайт «fotoprint.com.ua» пропонує Вам використовувати свій сервіс на умовах, викладених в даній Угоді користувача (далі «Угода»)Угода може бути змінена нами без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://foto-print.com.ua/ugoda. Угода вступає в силу з моменту вираження Вами згоди з його умовами шляхом реєстрації на http://foto-print.com.ua.

1.2. Використання сервісу fotoprint.com.ua регулюється цією Угодою.

1.3. До цієї Угоди та відносин між Вами і fotoprint.com.ua, виникаючими у зв’язку з використанням сервісу, підлягає застосуванню права України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство Вашого місця перебування.

1.4. Зареєструвавшись на сайті fotoprint.com.ua, Ви висловлюєте свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов’язуєтеся їх дотримуватися або припинити використання сервісу fotoprint.com.ua.

2. Описання послуг

Існуючий на даний момент сервіс, а також будь-яке його розвиток є предметом цієї Угоди. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що сервіс надається «як є» і що fotoprint.com.ua не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будьякої персональної інформації. Для того щоб скористатися сервісом fotoprint.com.ua, необхідно мати комп’ютер чи будь-який цифровий пристрій з доступом в Інтернет (WWW). Всі питання придбання прав доступу в Мережу, покупки і наладки для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Вами самостійно і не потрапляють під дію Угоди.

3. Ваші зобов’язання при реєстрації

Для того щоб скористатися сервісом fotoprint.com.ua, Ви погоджуєтеся надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі Реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.  Якщо Ви надаєте невірну інформацію або в fotoprint.com.ua є серйозні підстави вважати, що надана Вами інформація неповна або недостовірна, fotoprint.com.ua має право заблокувати, або видалити Вашу обліковий запис і відмовити Вам у використанні сервісу. Fotoprint.com.ua залишає за собою право в будь-який момент зажадати підтвердження Вами даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв’язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд fotoprint.com.ua, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити відповідні наслідки.

4. Ваша реєстрація, пароль і безпека

По завершенні процесу реєстрації Ви можете використовувати вибрані Вами логін (унікальне символьне ім’я вашого профілю) і пароль для доступу до персоналізованої частини сервісу fotoprint.com.ua. Ви несете відповідальність за безпеку Вашого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на fotoprint.com.ua під Вашим логіном та паролем. Fotoprint.com.ua має право заборонити використання певних логінів. Ви погоджуєтеся з тим, що Ви зобов’язані негайно повідомити fotoprint.com.ua про будь-який випадок не авторизованого (дозволеного Вами) доступу з Вашим логіном та паролем та / або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Ви самостійно здійснюєте безпечне завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісом fotoprint.com.ua і забезпечуєте конфіденційність свого пароля доступу до сервісу fotoprint.com.ua . Fotoprint.com.ua не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Вами положень цієї частини Угоди.

5. Поведінка зареєстрованого користувача

Ви розумієте і приймаєте, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали («контент»), розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідально та особа, яка цей контент створило. Це означає, що Ви, а не fotoprint.com.ua, повністю відповідаєте за весь контент, який Ви завантажуєте, посилаєте, передаєте або яким-небудь іншим способом робите доступним за допомогою сервісу fotoprint.com.ua. Fotoprint.com.ua не контролює контент, який передається через його сервіс, і, отже, не гарантує точність, повноту або якість цього контенту. Ви розумієте, що, використовуючи сервіс fotoprint.com.ua, Ви можете побачити контент, який є образливим, негідним або спірним. Ні за яких обставин fotoprint.com.ua не несе відповідальності за контент, створений користувачами його сервісу.

Ви погоджуєтесь не використовувати сервісу fotoprint.com.ua для:

 • завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій;
 • порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
 • ущемлення прав меншин;
 • видавання себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників fotoprint.com.ua, за модераторів форумів, за власника сайту, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик яких- небудь суб’єктів або об’єктів;
 • завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який Ви не маєте права робити доступним за законами України або згідно з якимись контрактними відносинами;
 • завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення контенту, який зачіпає будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
 • завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму (в тому числі і пошукового), списків чужих адрес електронної пошти, схем «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), систем інтернетзаробітку і emailбізнесів,

   «Листів щастя», а також для участі в цих заходах (відправка неузгоджених листів з посиланнями на надані fotoprint.com.ua сервіс, включаючи поштові адреси, сайти, закладки і т.п., може вважатися участю в заборонених цим пунктом заходах , навіть якщо відправка вироблялася без безпосереднього використання поштових серверів fotoprint.com.ua);
 • завантаження, посилки, передачі або будь-якого іншого способу розміщення будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення,
  знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
 • умисного порушення місцевого, українського законодавства чи норм міжнародного права;
 • збору і зберігання персональних даних інших осіб;
 • порушення нормальної роботи веб-сайту fotoprint.com.ua;
 • застосування будь-яких форм і способів незаконного представництва інших осіб у Мережі;
 • розміщення посилань на ресурси Мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України;
 • сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою.

Ви визнаєте, що fotoprint.com.ua на повинен переглядати контент будь-якого виду перед розміщенням, а також те, що fotoprint.com.ua має право (але не обов’язок) за своїм розсудом відмовити в розміщенні або видалити будь-який контент, який доступний через сервіс fotoprint.com.ua. Ви згодні з тим, що Ви повинні самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цього контенту.

Ви розумієте, що технологія роботи сервісу може зажадати передачі Вашого контенту по комп’ютерних мережах, а також зміни його для відповідності технічним вимогам.

6. Право користування реєстрацією на fotoprint.com.ua

Ви погоджуєтесь не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини сервісу fotoprint.com.ua, використання сервісу або доступ до неї, крім тих випадків , коли такий дозвіл дано Вам fotoprint.com.ua. Зареєструвавшись на fotoprint.com.ua, Ви отримуєте непередаване право користуватися своєю реєстрацією (логіном і паролем) для доступу до сервісу fotoprint.com.ua. Ви не маєте права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не маєте права отримувати його від третьої особи інакше, ніж з письмової згоди fotoprint.com.ua. Fotoprint.com.ua не несе ніякої відповідальності ні за якими договорами між Вами та третіми особами.

7. Загальні положення про використання та зберігання

Ви визнаєте, що fotoprint.com.ua може встановлювати обмеження у використанні сервісу, у тому числі: термін зберігання поштових повідомлень і будь-якого іншого контенту і т.д. Fotoprint.com.ua може заборонити автоматичне звернення до сервісу, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму). Fotoprint.com.ua на свій розсуд може перестати підтримувати зв’язність з мережами, такими, що порушують принципи взаємодії. Адміністрація fotoprint.com.ua може посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення. Fotoprint.com.ua не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будьякої персональної інформації. Ви згодні з тим, що fotoprint.com.ua залишає за собою право видалити користувачів, які не використали свій доступ протягом довгого часу. Ви також визнаєте, що fotoprint.com.ua може поміняти правила і обмеження в будь-який час, з або без попереднього повідомлення.

8. Припинення реєстрації

8.1. Ви згодні з тим, що fotoprint.com.ua залишає за собою право заблокувати або видалити Ваш обліковий запис, або припинити дію Вашого облікового запису і видалити будь-який контент без пояснення причин.

8.2. Fotoprint.com.ua може в будь-який момент закрити сервіс з або без попереднього повідомлення. fotoprint.com.ua в цьому випадку не несе ніякої відповідальності за припинення доступу до fotoprint.com.ua.

9. Посилання

Сервіс  fotoprint.com.ua може містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що fotoprint.com.ua не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

10. Права власності fotoprint.com.ua

Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що сервіс fotoprint.com.ua і всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про авторське право і іншими українськими та міжнародними законами, а контент, наданий Вам у процесі використання сервісу, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами. Крім випадків, спеціально обумовлених fotoprint.com.ua або його рекламодавцями, Ви погоджуєтесь не модифікувати, не продавати, не поширювати цей контент і програми, цілком або частинами.

Fotoprint.com.ua надає Вам особисте не виняткове і непередаване право використовувати програмне забезпечення, що надається в сервісі, на одному комп’ютері, за умови, що ні Ви самі, ні будь-які інші особи за сприяння з Вашої сторони не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою одержання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-якій іншій формі прав відносно програмного забезпечення сервісу, наданого Вам по Угоді, а також модифікувати сервіс, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

11. Звільнення від гарантій

Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що:

 • Ви використовуєте сервіс fotoprint.com.ua на Ваш власний ризик. Сервіс надається «як є». Fotoprint.com.ua не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність сервісу меті користувача;
 • Fotoprint.com.ua не гарантує, що: сервіс буде відповідати Вашим вимогам; сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісу, будуть точними і надійними; якість якого-небудь продукту, послуги, інформації та ін., отриманого з використанням сервісу, буде відповідати Вашим очікуванням; всі помилки в програмах будуть виправлені;
 • Будь-які матеріали, отримані Вами з використанням сервісу fotoprint.com.ua, Ви можете використовувати на свій власний страх і ризик, на Вас покладається відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений Вашому комп’ютеру та Вашим даним в результаті завантаження цих матеріалів;
 • Fotoprint.com.ua не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливості використання сервісу; несанкціонованого доступу до Ваших комунікацій; заяви або поведінки будь-якої третьої особи в сервісі;

12. Загальна інформація

12.1. Угода є юридично зобов’язуючим договором між Вами і fotoprint.com.ua і регламентує використання Вами сервісу fotoprint.com.ua. Відповідними договорами на Вас також можуть бути накладені додаткові зобов’язання, пов’язані з використанням контенту або програмного забезпечення, що належить третій стороні.

12.2. Ви і fotoprint.com.ua погоджуєтеся на те, що всі можливі суперечки з приводу ПС будуть вирішуватися за нормами українського законадательства.

12.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Вами і fotoprint.com.ua агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

12.4. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Угоди.

12.5. Бездіяльність з боку fotoprint.com.ua в разі порушення Вами або іншими користувачами положень ПС не позбавляє fotoprint.com.ua права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови fotoprint.com.ua від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.